Genealogy Clubs

OSTRAVA (Slezko – Silesia)
Klub genealogu a heraldiku Ostrava
Domu Kultury ROH BZSKG
Postovni archranka
729 17 Ostava 1
Czech Republic

BRNO (Morava – Moravia)
Genealogicaky a heraldicky klub
zavadni klub Kralovopolake
Palackeho 78
612 00 Brno
Czech Republic

PRAHA (Cechy-Bohemia)
Klub pro Ceskou Heraldiku
a Genealogii
U Rajske zahrady #20
130 00 Praha 3 – Zizkov
Czech Republic