Image Placeholder
Front Cover
Title

Folklor: České republiky s brožurou

Price
$15.00
Book Topic
Book Topic:
Arts, Folk and Music
Travel
Author
Author:
Kartografie Praha
Details

39 page booklet of folklore in the Czech Republic. Folk celebrations, customs, and rituals of the annual cycle. 36 pictures of Kroj and the region that they are worn are shown. Also included is a 1:500,000 Czech Republic map showing where the Kroj is worn. On the back of the map many festivals and descriptions are listed by city/region.

Již podruhé jsme ve spolupráci s Folklorním sdružením České republiky vydali mapu národopisných oblastí, krojů, festivalů, skanzenů a všeho ostatního, co souvisí s lidovými zvyky a obyčeji. V mapě a brožuře mimo jiné najdete tato témata: - lidové slavnosti, zvyky a obřady - lidová hudba a tanec - lidové kroje a jeho ukázky - národopisná muzea a skanzeny - přehled nejvýznamnějších folklorních festivalů

Variations