Banner
2022 Czech Slovak Festival California_SQ
Title

10th Czech, Moravian and Slovak Folklore Festival (festival)

Date
(PDT)
Body
10th Czech, Moravian and Slovak Folklore Festival (festival)

Saturday, May 14, 2022 at 1:30pm – 10:00pm (PDT)

Where: La Mesa, California

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE OUR 10TH ANNIVERSARY CZECH, MORAVIAN AND SLOVAK FOLKLORE FESTIVAL ON MAY 14TH, 2022 IN LA MESA, CALIFORNIA.

IF YOU WANT TO BE INVOLVED, BE A VOLUNTEER, A SPONSOR, A SELLER OR JUST WANT TO COME AND ENJOY A DAY WITH US, PLEASE, CONTACT ANKA (619)992-9831.

Brought to you by Friends of Slovak Folklore (Priatelia Slovenskeho Folkloru).  Visit our website.

2022 Czech Slovak Festival California

 

SME RADI, ŽE VÁM MÔŽEME OZNÁMIŤ, ŽE NÁŠ 10. ROČNÍK KRAJANSKÉHO FOLKLÓRNEHO FESTIVALU BUDE 14. MÁJA 2022.

AK BY STE NÁM CHCELI AKOKOĽVEK POMÔCŤ, BYŤ DOBROVOĽNÍKOM, SPONZOROM, PREDAJCOM, ALEBO LEN TAK PRÍSŤ A S NAMI STRÁVIŤ DEŇ, PRE VIAC INFORMÁCII KONTAKTUJTE ANKU (619) 992-9831.

2022 Czech Slovak Festival California_2
Registration
Cost
Cost:
Tickets $13 ($16 at the door)